Chứng nhận

Chứng nhận

Các sản phẩm của Faber được chứng nhận đảm bảo chất lượng và an toàn từ các viện kiểm định hàng đầu của Châu Âu và thế giới:

Chứng nhận Sản phẩm chất lượng tại Ý, được công nhận tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu
Chứng nhận Sản phẩm chất lượng tại Nauy, được công nhận tại các quốc gia Bắc Âu
Chứng nhận Sản phẩm chất lượng tại Mỹ và Canada
Chứng nhận Sản phẩm chất lượng tại Trung Quốc